Regulamin


Użytkownik składający zamówienie powinien zapoznać się z poniższym regulaminem § 1 Postanowienia ogólneSklep jest własnością Monika Gawinecka podmiotu wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej z siedzibą w Krakowie, kod pocztowy 30-009 ul. Friedleina 5/4 zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 562 103 27 37 Regon: 122871453§ 2 Składanie zamówień 


1. Ceny towarów znajdujących się w sklepie są cenami brutto i podane są w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.


2. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu online. 


3. Zamówienia za pośrednictwem sklepu można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.


4. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia oraz podanie danych niezbędnych do dokonania przesyłki zamówionego towaru.


5. Po złożeniu przez klienta zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia. 


6. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem zaksięgowania wpływu w systemie  płatności online Transferuj.pl lub na koncie bankowym sklepu w przypadku wyboru opcji "płatność tradycyjna przelewem". W przypadku wyboru  opcji „za pobraniem” czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem złożenia zamówienia.Towar 1. Każdy produkt oferowany w sklepie pochodzi z legalnego źródła, jest fabrycznie nowy i posiada oryginalne opakowanie. Wyjątek stanowią produkty typu "vintage", które są produktami używanymi oraz ręcznie malowane meble, które z racji na swój charakter produktu i usługi są pakowane przez pracownię PatyNowy.

2. Ze względu na duże narażenie przesyłek kurierskich na wstrząsy i uderzenia, wieczko każdej puszki z farbą oklejane jest dookoła taśmą klejącą. Ma to na celu zminimalizowania ryzyka otwarcia puszki np. na skutek rzucienia paczką w sortowni lub w trakcie transportu przez kuriera.

 § 3 Koszty i termin wysyłki 1. Przesyłka wysyłana jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.


2. Przesyłka dostarczona jest zazwyczaj w ciągu 3 dni roboczych. W przypadku gdy termin oczekiwania na towar jest dłuższy niż 3 dni robocze, fakt ten jest wyszczególniony w opisie danego produktu, a dostarczenie nastąpi zgodnie z terminem podanym przy produkcie na stronach serwisu. W przypadku zamówienia kilku produktów o różnym czasie dostawy, przesyłka dostarczona jest zgodnie z najdłuższym terminem podanym przy jednym z zamówionych produktów.  Przy wyborze opcji płatności "płatność przelewem online" lub "płatność tradycyjna przelewem" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).


3. Koszty przesyłki pokrywa nabywca. Klient może się zapoznać z cennikiem dziale "koszyk", gdzie następuje wyliczenie kosztów przesyłki na podstawie rodzaju wymaganego transportu, wagi towaru oraz wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

4. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, wagi przesyłki oraz sposobu płatności. Dla towarów najbardziej popularnych w naszym sklepie, takich jak farby oraz woski, standardowa opłata to:

17 PLN dla paczki do 10 kg w przypadku płatności online za pomocą systemu Transferuj.pl lub przelewem bankowym
22 PLN dla paczki do 10 kg w przypadku płatności za pobraniem (u kuriera)
34 PLN paczki powyżej 10 kg max. 20 kg w przypadku płatności online za pomocą systemu Transferuj.pl lub przelewem bankowym
44 PLN dla paczki powyżej 10 kg max. 20 kg w przypadku płatności za pobraniem (u kuriera)
§ 4 Płatności 1. Każda transakcja potwierdzana jest paragonem lub fakturą VAT. 


2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem ( przy odbiorze towaru ), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Transferuj.pl lub płatności tradycyjnym przlewem na konto bankowe sklepu.

 § 5 Procedura reklamacji1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych zawierać powinna niezbędne do jej rozpatrzenia dane (imię i nazwisko zamawiającego, oraz opis przedmiotu reklamacji.) 2.  Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni (podstawa prawna: art. 7 ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzona przez produkt niebezpieczny). Termin ten jest terminem zawitym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.3. Konsument ma prawo skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 6 Zwrot pieniędzy Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym.  

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych1. Wraz z akceptacją regulaminu klient wyraża zgodę, aby właścicel sklepu przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji usługi oraz celów marketingowych. Jednocześnie Nadawcy przysługuje prawo wglądu i poprawiania swoich danych osobowych.2. Administratorem danych jest Monika Gawinecka z siedzibą w Krakowie ul. Józefa Friedleina 5 lok. 4, 30-009 Kraków. Dane osobowe przekazywane są podmiotom współpracującym przy organizacji akcji "patynowy.pl" tj.: Agencji Reklamowej PoProstu Sp. z o.o. z siedzibą w Libertowie przy ul. Zgodnej 48, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000379146. Dane osobowe podane w formularzu przetwarzane są w celu organizacji akcji "patynowy.pl". Podanie powyższych danych jest dobrowolne, każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 

§ 8 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z dnia 02.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.


2. W stosunku do konsumentów spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.)


3. Data opublikowania regulaminu 18.03.2014r. 

4. Data ostatniej aktualizacji regulaminu 01.05.2015 r.